OM OSS

Qoorp är en webbaserad tjänst som hjälper dig att hålla reda på dina bolagsdokument, inklusive aktiebok, styrelseprotokoll och bolagsstämmoprotokoll. Vi gör det också lättare att genomföra nyemissioner och att ge ut personal- och teckningsoptioner. Qoorp är ombud hos Bolagsverket så vi kan även ta helhetsansvaret för att sköta t.ex. nyemissioner.


PRODUKTER OCH TJÄNSTER

AKTIEBOK

Att lägga upp aktieboken i Qoorp är enkelt, eftersom vi hämtar alla data om antalet aktier, nyemissioner, aktieuppdelningar, etc. från Bolagsverket. Genom BankID-inloggning ser vi till att bara behöriga personer har tillgång till data. Grundversionen är gratis upp till 40 aktieägare.

bolagsstämma.png

STYRELSE­MÖTEN & bolags­STÄMMOR

Att hålla styrelsemöte eller bolagsstämma är enkelt med Qoorp. Du skapar kallelsen, skickar ut med e-post och protokollet signeras med BankID. Om det är något som ska registreras hos Bolagsverket skapar vi automatiskt de blanketter som behövs.

OPTIONSPROGRAM

I Qoorps tjänst kan du enkelt skapa optionsprogram (både personal- och teckningsoptioner) för anställda och styrelseledamöter.

 
aktieägare.png

AKTIEÄGAR­PORTAL

Genom vår aktieägarportal kan dina aktieägare enkelt och säkert logga in med BankID och se sitt ägande och information om bolaget. För utländska ägare som saknar BankID går det att logga in med lösenord.


NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER

LÄR DIG ANVÄNDA QOORP

Instruktionsfilmer

På vår Youtubekanal hittar du korta instruktionsfilmer som visar hur Qoorp fungerar.

Guider

I våra guider går vi steg för steg igenom hur man gör exempelvis personaloptioner eller teckningsoptioner och skillnaden mellan dem.

Aktiebolagswiki

Här kan du slå upp ord och uttryck som rör aktiebolag.

Vanliga frågor

Här svarar vi på vanliga frågor om hur man använder systemet.

Har du fler frågor? Hör av dig genom chattfunktionen till höger, ring på 08-410 246 30 eller mejla oss på info@qoorp.com.