Bolagsstämmor i QOORP

Att kalla till och hålla bolagsstämma kan vara en utmaning. Det är många saker att hålla reda på:

  • Hur ska kallelsen formuleras för att bli korrekt, så att det går att registrera besluten?

  • Hur ska kallelsen skickas ut och när?

  • Måste bolagsordningen ändras i samband med ett beslut, och hur gör man i så fall det?

Därför blir det lätt fel och i värsta fall kan det leda till att t ex en nyemission inte går att genomföra eftersom man kallat på fel sätt eller i fel tid. Och även om blir rätt behöver man se till att sätta ihop röstlängden under stämman, formulera besluten korrekt och skriva rent protokollet och att se till att det blir underskrivet av ordföranden och justerare.

Qoorp intelligent bolagsstämmoguide hjälper dig att snabbt sätta ihop en korrekt kallelse och har du även aktieboken i Qoorp kan du skicka ut inbjudan direkt från systemet. När stämman väl hålls är det enkelt att skapa röstlängden och lägga till besluten. När stämman är över är protokollet klart och kan skickas ut för digital signatur direkt.

Dina gamla stämmoprotokoll kan du också lägga upp i Qoorp så att du har alla bolagsdokument på ett enda ställe.

Vissa företag vill gärna slippa pappersarbetet helt och Qoorp hjälper dig gärna att förbereda och hålla stämman och att genomföra registreringar till Bolagsverket efteråt. Ring 08-410 246 30 för mer information, mejla oss på info@qoorp.com eller boka en tid för rådgivning och demo.