Fyra huvudfunktioner

class

Aktiebok

gavel

Styrelsearbete

(Kommer snart)
group

Bolagsstämmor

(Kommer snart)
add_to_photos

Nyemissioner av aktier, optioner och konvertibler

(Kommer snart)
När man arbetar med aktiebolaget behöver man ofta använda flera av dessa funktioner. För att kalla till bolagsstämma behöver man t ex tillgång till aktieboken för att kunna skicka ut kallelsen till rätt personer och för att upprätta röstlängden. Och för att göra en nyemission eller ett optionsprogram kommer man att använda alla fyra funktioner. Om man inte har dessa samlade i ett verktyg går det inte att automatisera. Det är därför vi har samlat det i en produkt.
Men du måste inte använda alla funktioner. Om allt du behöver är en aktiebok kan du använda Aktiebok Enkel, som är gratis upp till 20 aktieägare. Och vill du bara testa att använda Qoorp för att göra ett optionsprogram för dina anställda går det också bra.
Vi använder inloggning med BankID för att göra det enkelt och säkert att använda Qoorp. När du loggat får du tillgång till de bolag där du är bolagsman (dvs att du sitter i styrelsen eller är VD eller vice VD). Om du vill använda tjänsten som ombud för ett företag går det också bra. Kontakta oss på info@qoorp.se så hjälper vi dig.