OM OSS

Qoorp är en webbaserad tjänst som hjälper dig att hålla reda på dina bolagsdokument, inklusive aktiebok, styrelseprotokoll och bolagsstämmoprotokoll. Vi gör det också lättare att genomföra nyemissioner och att ge ut personal- och teckningsoptioner. Qoorp är ombud hos Bolagsverket så vi kan även ta helhetsansvaret för att sköta t.ex. nyemissioner.


PRODUKTER OCH TJÄNSTER

AKTIEBOK

Att lägga upp aktieboken i Qoorp är enkelt, eftersom vi hämtar alla data om antalet aktier, nyemissioner, aktieuppdelningar, etc. från Bolagsverket. Genom BankID-inloggning ser vi till att bara behöriga personer har tillgång till data. Grundversionen är gratis upp till 40 aktieägare.

Om du har aktieboken i Qoorp blir det också enklare att genomföra bolagsstämmor, nyemissioner och optionsprogram.

bolagsstämma.png

STYRELSE­MÖTEN

Att hålla styrelsemöte är enkelt med Qoorp. Du skapar kallelsen, skickar ut med e-post och protokollet signeras med BankID. Du kan givetvis lägga till bilagor och även skapa att-.

BOLAGSSTÄMMOR

Det är många saker att hålla reda på när bolaget ska hålla bolagsstämma. Utskicket ska skickas ut i tid och ha rätt innehåll. På mötet ska man upprätta en korrekt röstlängd och är det något som ska registreras hos Bolagsverket efteråt måste man vara noga med att ha de korrekta formuleringarna. Qoorps intelligenta guide hjälper dig att göra rätt.

NYEMISSION

I Qoorps enkla steg-för-steg-guide skapar du enkelt en nyemission. Systemet skapar alla beslutsdokument och teckningssedlar ändå fram till anmälningsblanketten som ska in till Bolagsverket. När nyemissionen väl är registrerad hos Bolagsverket får de nya aktieägarna inloggning och kan se sitt innehav. Och är ni berättigade till investararavdrag kan vi skapa alla dokument och föra över K11 och KU28-blanketterna till Skatteverket elektroniskt så att informationen kommer förtryckt på deklarationsblanketten.

OPTIONSPROGRAM

I Qoorps tjänst kan du enkelt skapa optionsprogram (både personal- och teckningsoptioner) för anställda och styrelseladamöter.

 
aktieägare.png

AKTIEÄGAR­PORTAL

Genom vår aktieägarportal kan dina aktieägare enkelt och säkert logga in med BankID och se sitt ägande och information om bolaget. För utländska ägare som saknar BankID går det att logga in med lösenord.


NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER

LÄR DIG ANVÄNDA QOORP

Instruktionsfilmer

På vår Youtubekanal hittar du korta instruktionsfilmer som visar hur Qoorp fungerar.

Guider

I våra guider går vi steg för steg igenom hur man gör exempelvis personaloptioner eller teckningsoptioner och skillnaden mellan dem.

Aktiebolagswiki

Här kan du slå upp ord och uttryck som rör aktiebolag.

Vanliga frågor

Här svarar vi på vanliga frågor om hur man använder systemet.

Har du fler frågor? Hör av dig genom chattfunktionen till höger, ring på 08-410 246 30 eller mejla oss på info@qoorp.com.