Skapa incitament för personalen

För svenska aktiebolag finns huvudsakligen två typer av optionsprogram: kvalificerade personaloptioner och teckningsoptioner. Tyvärr är det ganska krångligt att ta fram ett sådant program och kan kosta mycket pengar om du tar hjälp av en konsult. Med Qoorps verktyg kan du ta fram ett färdigt program på mindre än 30 minuter. Är du prenumerant på Qoorps webbtjänst har du tillgång till detta utan extra kostnad.

Vill du att vi hjälper dig? Ring 08-410 246 30 för mer information, mejla oss på info@qoorp.com eller boka en tid för rådgivning och demo.

Kvalificerade personaloptioner

De kvalificerade personaloptionerna är de enklaste att ställa ut och också de ekonomiskt mest fördelaktiga eftersom de inte kostar något att ställa ut, vare sig för bolaget eller den anställde, och att de beskattas som inkomst av kapital. Men de kan bara användas av mindre bolag och vissa branscher är uteslutna. Läs mer om hur det fungerar här eller se hur du ställer ut dem i Qoorps verktyg med vår steg-för-steg-guide.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner innebär att den anställde betalar för rätten att i framtiden köpa aktier till ett visst pris. Fördelen är att man fritt kan bestämma vem som ska få tilldelning; det går alltså bra att ställa ut till konsulter, anställda i utlandet, styrelsemedlemmar, etc. Det går också att ha vesting på kortare tid än tre år.

De två stora nackdelarna är dels att den som tar emot teckningsoptionerna måste betala ganska mycket för dem, dels att det är komplicerat att man måste räkna ut priset. Qoorp har löst detta genom en intelligent robot som hämtar data om ditt bolag från Bolagsverket, aktuella räntor från Riksbanken, etc, och på vis kan du får klart en värdering på några minuter och hela programmet går att ordna på under en halvtimme.

Läs mer om hur det fungerar här eller se hur du ställer ut dem i Qoorps verktyg med vår steg-för-steg-guide.