STARTUP-PAKET

4 995 kr / per år

 • Aktiebok Pro

 • Styrelseportalen

 • Bolagsstämmor

 • Personaloptioner (självbetjäning)

 • Teckningsoptioner (självbetjäning)

 • Teckningsoptioner (självbetjäning)

 

ENSKILDA PRENUMERATIONER

 

AKTIEBOK ENKEL

0 kr / helt gratis

Färre än 40 aktieägare

 • Molnbaserad aktiebok

 • Baserad på korrekta data från Bolagsverket

 • Säker inloggning med BankID

AKTIEBOK PRO

från 495 kr / per år

 • Molnbaserad aktiebok

 • Baserad på korrekta data från Bolagsverket

 • Säker inloggning med BankID

 • Digitalt signerad aktiebok

 • Egen inloggning för varje aktieägare

 • Kalla till bolagsstämma

STYRELSE STANDARD

2995 kr

 • Molnbaserat verktyg för att hantera styrelsearbetet

 • Följ dina ärenden hos Bolagsverket


REGISTRERINGS­ÄRENDEN TILL BOLAGSVERKET

(priser per registrering)

 

NYEMISSION

4 995 kr eller 9 995 kr för fullservice*

*5 deltagare ingår, 50 kr per extra deltagare vid fullservice

 • Bolagsstämmoprotokoll

 • Teckningssedlar

 • Tilldelningsbeslut

 • Anmälningsblankett till Bolagsverket

TECKNINGS-OPTIONER

4 995 kr eller 9 995 kr för fullservice*

19 995 kr med optionsvärdering

*5 deltagare ingår, 50 kr per extra deltagare vid fullservice

 • Optionsavtal

 • Optionsvillkor

 • Värdering av optionen (enligt Black & Schole)

 • Återköpsavtal (reverse vesting)

 • Bolagsstämmoprotokoll

 • Teckningssedlar

 • Tilldelningsbeslut

 • Anmälningsblankett till Bolagsverket

PERSONAL-OPTIONER

4 995 kr eller 9 995 kr för fullservice*

*5 deltagare ingår, 50 kr per extra deltagare vid fullservice

 • Avtal mellan bolaget och den anställde

 • Styrelsebeslut

 • Aktieägaråtagande (för att optionerna ska kunna verkställas)


Här kan du ladda ner våra senaste prislistor på SVENSKA och ENGELSKA.