Skapa konto och prova gratis

 

Vi använder inloggning med BankID för att göra det enkelt och säkert att använda Qoorp. När du loggat in får du automatiskt tillgång till de bolag där du är bolagsman.

 

Med Qoorp får du allt detta

Aktiebok

Styrelsearbete

Bolagsstämmor

personaloptioner

teckingsoptioner

Nyemissioner av aktier och konvertibler

(KOMMER SNART)