TeckNingsoptioner

Teckningsoptioner är ett vanligt sätt att skapa incitamentsprogram i företag. Teckningsoptionen ger ägaren rätt att i framtiden köpa aktier bolaget till ett i förväg bestämt pris.

Funderar du på att skapa ett optionsprogram? Kom igång direkt med Qoorp - du behöver bara ditt Bank-ID.

Det finns flera fördelar med teckningsoptioner:

 • Alla bolag kan ställa ut dem

 • Vem som helst kan köpa dem (anställda både i Sverige och utomlands, styrelseledamöter, konsulter, etc)

 • Det finns stor flexibilitet när det gäller i vilken takt ägaren får tilldelning (“vesting”)

Tyvärr finns det också flera nackdelar, framför allt:

 • De måste ha ett marknadsmässigt pris, vilket kan bli högt

 • När de faller ut kan priset för aktierna som ägaren ska köpa bli väldigt högt

 • Det är relativt komplicerat att ta fram dem och anlitar man t ex en advokatbyrå kan det lätt kosta 50 000 till 100 000 kr.

Det sista problemet har Qoorp löst. Med vår intelligenta assistent kan du ta fram ett komplett teckningsoptionsprogram på mindre än en timme. De två andra problemen kan vara lite svårare, men med lite planering går det ofta att hitta lösningar.

ATT FATTA BESLUT OM TECKNINGSOPTIONER

Grafen nedanför visar i huvuddrag vad som behöver göras för att införa ett teckningsoptionsprogram. Det går att fatta besluten på några andra sätt också (t ex genom beslut av styrelsen med hjälp av bemyndigande från bolagsstämman).

teckningsoptioner.png

HUR BERÄKNAR MAN PRISET PÅ EN TECKNINGSOPTION?

Ett av de krångligaste delarna med teckningsoptioner är att beräkna priset. Det beräknas med hjälp av Black-Scholes formeln och priset styrs framför allt av:

 • Värdet på bolaget

 • Bolagets volatilitet

 • Teckningskursen när optionsinnehavaren ska teckna aktien

 • Hur lång tid teckningsoptionen löper

Alla faktorerna påverkar priset och att uppdatera detta manuellt kan blir besvärligt, men med Qoorps intelligenta assisten blir det enkelt. Vi hämtar antalet aktier och värdet vid senaste nyemission (om det finns) från Bolagsverket; riskfria räntan slås upp från Riksbanken och den är enkel att uppdatera om den ändras under tiden man arbetar med programmet. Det blir alltså enkelt att ta fram olika alternativ, där man t ex kan väga hur lång tid optionen ska löpa - längre tid är bättre men det höjer priset på optionen - mot teckningskursen (“strike-price” - lägre är bättre men höjer också priset på optionen).

ÖVERSIKT ÖVER PROGRAMMEN

När man får flera program att hålla reda på kan det lätt bli oöverskådligt. I Qoorp får du enkelt översikt över alla dokument och kan hålla reda på när viktiga datum som när de löper ut, etc.

GÖR SJÄLV ELLER LÅT QOORP SKÖTA ALLT

Med Qoorps verktyg är det alltså enkelt att ta fram optionsprogrammet helt själv och det kostar inget extra om företaget har en prenumeration på Qoorp. Vill du veta i detalj hur det fungerar kan du följa vår steg-för-steg-guide. Men många företag vill ända ha hjälp att fram ett program och självklart hjälper vi till då. För bara 9 995 kronor gör vi hela jobbet, inklusive att:

 • Hjälpa till med prissättningen

 • Eventuell kontakt med revisorn

 • Framtagning av alla dokument

 • Signering av alla dokument

 • Inskickning och registrering av optionerna hos Bolagsverket

Ring 08-410 246 30 för mer information, mejla oss på info@qoorp.com eller boka en tid för rådgivning direkt.